Strömmad gudstjänst

sö 28.2 kl. 12.00
Sibbo kyrka

Strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka kl.12.

Strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka kl.12. Vi firar Andra söndagen i fastan och temat är "Bön och tro". Medverkande är Helena Rönnberg, predikant och liturg, Sinikka Stöckell är kantor. Isabella Munck är kyrkvärd. Patrik Frisk medverkar med musik och för kyrkkaffessamtal direkt efter gudstjänsten.

Kollekten tillfaller insamlingen Gemensamt Ansvar, för äldre i Finland och i världens katastrofområden. Bankkontonummer nedan.
Mottagare: Kyrktjänst rf/Gemensamt Ansvar. Använd församlingens referensnummer: 305653.

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

Även MobilePay kan användas, nr 94793