Strömmad gudstjänst

sö 7.3 kl. 12.00 – 13.30

Sibbo kyrka

Strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka.

Strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka kl.12. Vi firar den Tredje söndagen i fastan med temat "Jesus segrar över ondskans makter". Medverkande är Helena Rönnberg, predikant och liturg, kantor är Sinikka Stöckell. Gösta Steffansson medverkar med sång och Ann-Britt Olenius-Steffansson är kyrkvärd. Direkt efter gudstjänsten håller Kjell Lönnqvist kyrkkaffesamtal med vaktmästare Jan Skogberg. Johnny Aspelin står för strömningen.

Efter den strömmande gudstjänsten kl. 13.00-13.30 firas en kort nattvard i kyrkan för den som önskar. Vi kan välkomna 6 personer per nattvardsbord, så det krävs förhandsanmälan. Anmäl dig till Helena Rönnberg per sms eller WhatsApp: 050-6885918 senast lördag 6.3 kl. 18.00.

Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapets fasteinsamling som stöder ungdomsarbetet i Tanzania
Finska Missionssällskapets kontonummer: FI38 8000 1400 1611 30 Märk donationen: Fastan21
MobilePay-nummer: Du kan donera en valbar summa till numret 70136 Märk donationen: Fastan21

Insamlingstillstånd: Finland RA/2020/1538, i kraft tillsvidare fr.o.m. 1.1.2021, beviljat 1.12.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2020/6483, i kraft 1.1-31.12.2021, beviljat 25.8.2020 av Ålands landskapsregering. De insamlade medlen används i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Se sändningen här!