Strömmad Långfredagens gudstjänst

fr 2.4 kl. 12.00 - 13.15
Sibbo kyrka

Strömmad gudstjänst på långfredag.

Strömmad gudstjänst på Långfredag kl.12. Långfredagens tema är Guds Lamm. Medverkande: Helena Rönnberg, liturg och predikant, triosång av Sinikka Stöckell, Camilla Wikstén-Rönnbacka och Malena Jordas. Mikael Grönroos, sång, samt Johnny Aspelin strömning.

Vi sjunger psalmerna 60:1-4; 70 och 73. Textläsningar ur Jesaja 53, Hebreerbrevet 5:7-10 och Matteus evangelium 27:33-54.

Dagens kollekt tillfaller Hoppets center som stöder kristna familjer i Irak, Open Doors Finland r.f., kontonr: FI92 5720 2320 2102 75, referensnr. 20213. Open Doors Finland r.f.. Insamlingstillstånd: RA/2019/665 i kraft 14.10.2019 - 13.10.2021 och gäller i hela Finland utom på Åland.