Taizégudstjänst

må 5.4 kl. 18.00 – 19.15

Söderkulla kyrka

Strömmad Taizégudstjänst i Söderkulla kyrka.

Strömmad Taizégudstjänst i Söderkulla kyrka kl.18. Medverkande Camilla Ekholm och Sinikka Stöckell.

Vi firar en enkel och litet avkortad gudstjänst med mycket sång och musik.

Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapets klimatarbete. Ge en valbar summa via MobilePay till numret 60809
Sänd ett SMS med texten KOLLEKT10 (10 €) till numret 16155.
Gör en donation på adressen www.finskamissionssallskapet.fi/kollekt
Må Gud välsigna er gåva rikligt.
Insamlingstillstånd: RA/2020/1538, Åland ÅLR 2020/6483.