Strömmad gudstjänst

sö 9.5 kl. 12.00 - 13.15
Sibbo kyrka

Strömmad gudstjänst i Sibbo kyrka kl.12.

Vi firar Bönsöndagen, Femte söndagen efter påsk med temat Hjärtats samtal med Gud. Predikant och liturg är Helena Rönnberg, kantor Camilla Wiksten-Rönnbacka, kyrkvärd Tommy Granqvist och Kjell Lönnqvist leder kyrkkaffesamtalet. Johnny Aspelin står för strömningen.

Vi läser texterna ur Jak. 5:13-16 och Luk 11:5-13 och sjunger psalmerna 507; 325 och 324.

Kollekten tillfaller Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors för rehabilitering av tortyroffer och krigstraumatiserade människor.
Kontonummer: FI50 8000 1200 0618 45. Meddelande: För rehabilitering av tortyroffer och krigstraumatiserade människor.
Penninginsamlingstillstånd RA/2019/120, beviljat 7.2.2019, Polisstyrelsen. I kraft 1.6.2019-31.5.2021 i hela Finland utom på Åland.