Radierad gudstjänst

sö 16.5 kl. 13.03 – 14.00

Sibbo kyrka

Radierad gudstjänst från Sibbo kyrka. Obs! Ingen strömmad gudstjänst denna söndag.

Radierad gudstjänst från Sibbo kyrka. Obs! Ingen strömmad gudstjänst denna söndag. Radiogudstjänsten kan höras på YLE Vega kl.13:03.
Medverkande liturg Helena Rönnberg, predikant Camilla Ekholm, kantorer Sinikka Stöckell och Camilla Wiksten-Rönnbacka. Sång: Malena Jordas och Mikael Grönroos. Kyrkvärd är Carita Furu.

Vi sjunger psalmerna 106:1-4; 118; 833 och 828. Dagens texter: Sak. 14:7-9; Ef. 1:15-23 och Joh 17:18-23.

Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapet, arbete bland barn och ungdomar i utsatt ställning. Konto: FI38 8000 1400 1611 30.
Meddelande: "Hopp".eller ge en valbar summa via MobilePay till numret 60809 eller Sänd ett SMS med texten KOLLEKT10 (10 €) till numret 16155 eller gör en donation på adressen www.finskamissionssallskapet.fi/kollekt

Insamlingstillstånd: Finland RA/2020/1538, i kraft tillsvidare fr.o.m. 1.1.2021, beviljat 1.12.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2020/6483, i kraft 1.1-31.12.2021, beviljat 25.8.2020 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar