Högmässa i Sibbo kyrka

sö 30.5 kl. 12.00 - 13.15
Sibbo kyrka

Högmässa i Sibbo kyrka

Högmässan hålls i kyrkan - alla välkomna! Vi kan samlas så att vi sitter tryggt i sektioner, ingen anmälan behövs. Mässan strömmas även av Johnny Aspelin. Vi firar Treenighetssöndagen med tema Den dolde Guden. Predikant och liturg är Helena Rönnberg, kantor Lauri Palin, kyrkvärd Isabella Munck. Patrik Frisk musicerar och för kyrkkaffesamtal. Päivi Kyyhkynen är vaktmästare.

Dagens bibeltexter: Ef. 1:3-6, 11-14 och Matt. 28:16-20. Psalmer: 830; 153; 827; 915; 224 och 906.

Kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälp, för att möjliggöra och stöda utbildning. Konto: NDEAFIHH FI33 1572 3000 5005 04 referens: 5461330314

Insamlingstillstånd RA/2019/723, i kraft 1.1.2020-31.12.2024, hela Finland, utfärdat av Polisstyrelsen. Insamlingstillstånd ÅLR-2020/6339, i kraft 1.1.-31.12.2021, Åland, utfärdat av Ålands Landskapsregering.