Högmässa i Sibbo kyrka

sö 13.6 kl. 12.00 - 13.15
Sibbo kyrka

Högmässa i Sibbo kyrka kl.12.

Högmässa i Sibbo kyrka kl.12. Du är välkommen till kyrkan på plats eller till att följa med gudstjänsten som strömmad på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa-Kyrkan i Sibbo.
Medverkande Camilla Ekholm, Camilla Wiksten-Rönnbacka, Lauri Palin, Isabella Munck, Johnny Aspelin och Päivi Kyyhkynen.

Kollekten går till mission i hemlandet, Ryssland och Albanien. Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f., FI36 5567 0720 0193 83.
LFF har insamlingstillstånd av Polisstyrelsen för stöd av förbundets verksamhet i Finland och Ryssland.
Tillståndsnummer RA/2018/1091, beviljat för tiden 1.1.2019-31.12.2021 i hela landet utom Åland.


Efter högmässan dricker vi kyrkkaffe tillsammans utanför kyrkan. Välkommen med också på den.