Högmässa

sö 25.7 kl. 10.00
Söderkulla kyrka

Högmässa i Söderkulla kyrka kl.10, även strömning

Välkommen till Söderkulla kyrka kl.10 på högmässa. Mässan strömmas också. Vi firar Nionde söndagen efter pingst med temat "Sanning och sken". Medverkande: predikant och liturg Helena Rönnberg och kantor Sinikka Stöckell. Johnny Aspelin strömmar och Päivi Kyyhkynen är vaktmästare.

Vi läser texterna ur Jer. 7:1-7 och Matt. 7:24-29.

Vi sjunger psalmerna: 504:1,3,4; 322; 485; 940.

Kollekten tillfaller Finska Bibelsällskapets bibelöversättningsarbete i Kina. Kontonummer: FI58 8000 1800 0557 83.
Meddelande: Sibbo svenska församling/Kina

Per telefon,sänd sms:
(10 €) skriv texten: PIPLIA KIINA och sänd till nummer 16499

Mobile pay: 92600, skriv i meddelandefältet Kiina/Sibbo svenska församling

Bibelsällskapets insamlingstillstånd RA/2017/786 hela landet och ÅLR 2020/3237 Åland.