Konfirmationsmässa (Dagskriftskolan)

lö 14.8 kl. 11.00 – 12.30

Sibbo kyrka

Dagskriftskolans konfirmationsmässa kl.11 i Sibbo kyrka. Konfirmationen strömmas.

På lördagen firar vi dagskriftskolans konfirmationsmässa kl.11 i Sibbo kyrka. Medverkande är Katja Korpi, Patrik Frisk och Lauri Palin. Mässan strömmas via Youtube: Kirkko Sipoossa- Kyrkan i Sibbo.

Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapets katastrofarbete.
Många av våra samarbetsorter prövas av jordbävningar, översvämningar, torka, hungersnöd och olika konflikter. Framstegen är sköra, och de allt vanligare naturkatastroferna hotar ödelägga flera års arbete.
Katastrofarbetets stöd riktas främst till de länder där Finska Missionssällskapet redan har verksamhet. I huvudfokus står de allra svagaste grupperna och individerna.
När en katastrof inträffar måste hjälpen anlända snabbt. Finska Missionssällskapet upprätthåller en katastroffond för att det genast skall finnas medel för våra samarbetspartners som står inför svåra humanitära utmaningar.
Genom att uppbära kollekt för katastrofarbetet försäkrar ni att vi mycket snabbt kan besvara våra samarbetskyrkors och organisationers plötsliga behov av hjälp.
För mer info: Britt-Helen Lindman, 040 7648 051,
britt-helen.lindman[at]finskamissionssallskapet.fi

Ge via MobilePay
Kollekt kan ges via MobilePay på numret 60809.

Ge via mobilen
Du kan när som helst ge en gåva till Finska Missionssällskapet via din mobil.
Instruktioner
Av hänsyn till andra, sätt mobilen på ljudlös.
Skriv ett textmeddelande:
- För att ge 10 euro, skriv KOLLEKT10
- För att ge 20 euro, skriv KOLLEKT20
- För att ge 50 euro, skriv KOLLEKT50
Sänd meddelandet till numret 16155
Från vissa telefoner ska man ännu bekräfta kollekten genom att sända ett bekräftelsemeddelande.
Tjänsten fungerar med följande operatörer: TeliaSonera, Elisa, DNA, Saunalahti, Aina, GoMobile och TeleFinland. Operatörskostnader dras av från donationen.

Insamlingstillstånd Finland RA/2020/1538, i kraft tillsvidare fr.o.m. 1.1.2021, beviljat 1.12.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2020/6483, i kraft 1.1-31.12.2021, beviljat 25.8.2020 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Se sändningen här!