Högmässa

sö 5.9 kl. 12.00 - 13.15
Sibbo kyrka

Folkvisemässa i Sibbo kyrka, även strömmad.

Folkvisemässa i Sibbo kyrka. En mässa med kända folkvisemelodier till texter av Åke Grandell och Mimi Sundroos. Välkommen att fira mässa på plats eller via den strömmade gudstjänsten via Youtube Kirkko Sipoossa - Kyrkan i Sibbo. Vi firar Tacksägelsesöndagen, 15. söndagen efter Pingst, med temat Tacksamhet. Predikant och liturg Helena Rönnberg, kantorer Lauri Palin och Sinikka Stöckell. Försångare Mikael Grönroos. Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist och Rune Packalén medverkar med musik. Hans och Rita Lampenius är textläsare och förebedjare. Johnny Aspelin strömmar mässan och Jan Skogberg är vaktmästare. Efter mässan serveras kyrkkaffe av Isabella Munck.

Dagens kollekt tillfaller Kyrkans Utlandshjälp, för att stärka ungas utkomstmöjligheter, kontonummer:

Nordea NDEAFIHH FI33 1572 3000 5005 04
Danske Bank DABAFIHH FI02 8000 1800 2233 40
Aktia HELSFIHH FI19 4055 1220 0104 37
Osuuspankki OKOYFIHH FI08 5723 0210 0215 51

OBS! Referensnummer: 5461331397

Insamlingstillstånd RA/2019/723 i kraft 1.1.2020-31.12.2024 / Finland
Insamlingstillstånd ÅLR 2020/6339 i kraft 1.1.-31.12.2021 / Åland