Öppna Dörrar kurs för närståendevårdare

fr 10.9 kl. 10.00
Kyrkoby församlingshem

Anmälan avslutad

Öppna dörrar-kursen är ett stöd för alla dem som vårdar, stöder, hjälper eller har omsorg om någon
hemma. Du får lära dig saker som är till hjälp i den dagliga vården och omsorgen i hemmet.

För dig som närståendevårdare. Under kursen diskuterar vi närståendevård ur olika synvinklar och tar bl.a. upp samhällets stöd till närståendevårdare. Vi diskuterar också förändringar i livet och källor till kraft. På kursen får du som närståendevårdare möjlighet att stanna upp och se över din livssituation och få nya synvinklar på vardagen. Du får också stöd av andra i liknande livssituation.


Arrangör

Sibbo svenska församling