Åttaeuroslunch

on 27.10 kl. 12.00
Kyrkoby församlingshem

Lunch för daglediga i Stora salen.

Inledande andakt.