Sportlovs-och dagskriftskolegruppens startsöndag

sö 9.1 kl. 10.30

Kyrkoby församlingshem

Sportlovs-och dagskriftskolegruppens startsöndag 9.1.2022 kl. 10.30-13.45

Sportlovs-och dagskriftskolegruppen har sin konfirmand startsöndag den 9.1.2022 kl. 10.30-13.45. Vi samlas i Kyrkoby församlingshem i Nickby (Stora Byvägen 1) kl. 10.30. Konfirmanderna deltar därefter i högmässan i Sibbo kyrka kl. 12.00. Efter högmässan så fortsätter samlingen ännu i kyrkan fram till ca kl. 13.45. Startsöndagen är obligatorisk för konfirmanderna. Kontakta vänligen Katja Korpi om det finns frågor eller konfirmanden är förhindrad att komma till samlingen (tel. 050 540 0869 / katja.korpi@evl.fi). Startsöndagens ledare är Katja Korpi och Patrik Frisk.

  • Unga Unga