Bön och stillhet på Nilsas lägergård

fr 21.4 kl. 9.00 – 15.00

Annat utrymme

En gemenskapsdag med tid för bön, stillhet, lovsång och vandring i naturen.

Vi bekantar oss med olika sätt att be enligt den Ignatianska bönetraditionen. Vi vandrar i naturen (frivilligt) och vi sjunger lovsånger tillsammans på Nilsas lägergård.
Medverkande från församlingen är kaplan Helena Rönnberg, t.f.diakon Lena Blomstedt och kantor Camilla Wiksten-Rönnbacka.
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår. Priset för dagen är 20 euro och anmälan om deltagande och eventuella dieter skickas senast 14.4. till lena.blomstedt@evl.fi eller 050-566 3691.
Kontakta Lena ifall du har frågor!

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik