Netti- SAAPAS i Webben -två kvällars utbildning 31.10 och 14.11.

ti 31.10 kl. 18.00
Saapas logo

Kyrkoby församlingshem

Värdefull användning av din skärmtid!

SAAPAS verksamheten vidgas från gator till webben

Förutom att möta ungdomar ansikte mot ansikte vid skolavslutningar, vill vi även möta dem där de rör sig där emellan. Hatprat och mobbing i nätet sker mer och mer. Gott exempel visar väg till förändring i kulturen. Genom våra kommentarer odlar vi positiv attityd både till andra och själva livet, samt stöder då det behövs. I webben finns hjälp för den sökande, men NettiSaapas söker upp ungdomarna där de finns.

SAAPAS i webben fungerar i olika sociala medier som de unga använder. För att trygga säkerheten båda vägar, hålls jouren alltid tillsammans i gemensamt utrymme. Således kan vi i web-verksamheten ta med även yngre frivilliga. Alla från 16-år fyllda är välkomna med i det trygga teamet! Jourtider kan variera mycket, från eftermiddagar ända till sena nätter, vardagar och veckosslut, hur vi själva kommer överes. Tanken är att Sibbo gruppen skulle handha NettiSaapas jouren ungefär en gång i månaden. I NettiSaapas behöver du kunna följa med diskussioner även på finska, men inte producera finsk text, vi jobbar åtminstone parvis.

I Sibbo jobbar Saapas tvåspråkigt under ledning av båda församlingarna och kommunens specialungdomsarbete. Nu i höst utbildas frivilliga för web-arbetet under två kvällar. 31.10 kl. 18-20 och 14.11 kl. 17:30-20:30 i Kyrkobys ungdomskällare. Som avslutning av den senare utbildningskvällen gör vi redan vår första jour!

Du kan fråga mer och ANMÄL DIG, senast 23.10. till någon av oss

Milla Mäkelä 040 6127 913 [email protected]
Milli Westerlund 050 566 3690 [email protected]
Sansku Rauhala 050 4696 806 [email protected]


Sprid ordet i era sammanhang, och kom modigt med!
  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik