Familjeläger på Nilsas 10-12.1.2019

Lägret för olika formers och ålders familjer är här igen! 

Under familjelägret har vi varierande program, lek och pyssel, bastubad, andakter och uteliv, flexibelt för olika rytmers dagsvila. Och förstås mat och mellanmål färdigt serverade. 
Vi börjar med gemensam middag på fredagen och avslutar med att medverka i mässan i Sibbo kyrka kl.12 på söndagen.
Pris 30 € för 1-2 vuxna per familj, 10 € för barn över 2 år.
Vid anmälan behövs uppgifter som namn, ålder, adress, allergier och annat hälsorelaterat som är bra för de ansvariga att känna till, samt betalarens socialskyddsignum, s-postadress och telefonnumer. Berätta samtidigt om ni tar med er en babysäng för och om ni kan tänka er att dela rum med en annan familj, ifall ni kommit överens om att dela rum med en viss familj samt eventuella andra logiönskemål.
På kursgården, där inonhusprogrammet hålls, finns fyra större rum och ett litet, dem fyller vi i första hand med familjer med de yngsta barnen, med tanke på förflyttningar och av-/påklädningar. I Villan finns mindre rum med två sängar.
 

Lägret är fullbelagt, vi tackar för visat intresse! De som anmält sig kontaktas av församlingen.