Familjeläger på Nilsas 13-15.1.2023

Läger för barnfamiljer! 

Anmälningen börjar den 21.11 anmälningsblankett

Under familjelägret äter vi tillsammans och har  varierande program, lek och pyssel, bastubad, andakter och uteliv. Vi försöker beakta de olika familjernas dagsrytm. Inkvarteringen är i samma byggnad där allt program sker. 
Vi börjar med gemensam middag på fredagen och avslutar med att medverka i mässan i Sibbo kyrka kl.12 på söndagen.
Pris: 50 €/familj
Vid anmälan behövs uppgifter som namn, ålder, adress, allergier och annat hälsorelaterat som är bra för de ansvariga att känna till,, e-postadress och telefonnumer. Berätta samtidigt om ni tar med er en babysäng  och om ni kan tänka er att dela rum med en annan familj, ifall ni kommit överens om att dela rum med en viss familj samt eventuella andra logiönskemål.
På kursgården, där inonhusprogrammet hålls, finns fyra större rum och ett litet