Huvudbild

Dags för församlingsval!

Den 18 november förrättas församlingsval och för Sibbo svenska församlings del betyder det val av 12 medlemmar till församlingsrådet och 12 medlemmar till det gemensamma kyrkofullmäktige.

Vem kan ställa upp?

En person som:
- fyllt 18 år senast på valdagen och är konfirmerad och registrerad som medlem i församlingen senast 17.9
- som är känd för sin kristna övertygelse och inte är omyndig
- inte är anställd i Sibbo svenska församling eller Sibbo kyrkliga samfällighet

Hur ställer man upp?

- genom att ansluta sig till eller grunda en valmansförening och lämna in stiftelseurkund och bilagor till pastorskansliet senast 17.9 kl. 16
- instruktioner, dokument med bilagor kan hämtas på pastorskansliet eller så kan du hämta dem elektroniskt här!

Vem kan rösta?

En person som:

- antecknats som närvarande medlem i Sibbo svenska församling senast 15.8.2018

- fyllt 16 år senast på valdagen

Förteckningen över de röstberättigade finns till påseende i pastorskansliet 3.9 kl. 10-14 och 4.9 kl. 15-19. Rättelseyrkanden till uppgifterna i förteckningen ska lämnas i skriftligt till pastorskansliet senast den 6.9 kl. 16.

Borde du kandidera?

Svara på fem flervagsfrågor och du får veta varför just du borde ställa upp i församlingsvalet.

Kandidattest