Församlingsvalet i Sibbo 2018

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

I församlingsvalet får 16 år fyllda medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan rösta. Man bör fylla 16 år senast på valdagen 18.11.2018. Man behöver inte ha gått skriftskolan eller vara konfirmerad för att få rösta. Det räcker med att man är församlingsmedlem.

Valdagen är söndag 18.11.2018

Rösta i valet

Vem har rösträtt?

Alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet.
Det förutsätts inte att man deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet. Nästa val hålls 18 november 2018 och förhandsröstning 6-10 november.
Man röstar på kandidater i den egna församlingen.

Så röstar du

På valdagen den 18.11 kan man rösta i Kyrkoby församlingshem, klockan 11-20. Adress: Stora Byvägen 1.

Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 6-10.11.2018 i Sibbo svenska församlings pastorskansli, Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo varje dag kl. 9.00-18.00.

Förhandsröstning ordnas också på följande ställen

S-Market Söderkulla, Amiralsvägen 2
6.11 kl. 15-19
Servicehuset Elsie, Jussasvägen 18 K
7.11 kl. 10-12
Servicehuset Linda, Amiralsvägen 6
7.11 kl. 13-15
Sibbo gymnasium, Stora byvägen 6
8.11 kl. 11-13
Söderkulla kyrka, Fröken Miilis väg 2
8.11 kl. 16-20
K-Supermarket Basilika, Svedjebygränd 2
9.11 kl. 15-19
S-Market Nickby, Svedjebygränd 1
10.11 kl. 10-15

Hemmaröstning

Är din  rörelse- eller funktionsförmåga nedsatt och du har svårigheter att ta dig till röstningsstället? Då kan du ha rätt att rösta hemma.
Anmälan om hemmaröstning ska göras skriftligt eller per telefon senast fredagen innan förhandsröstningen inleds, dvs. 2.11.2018 före klockan 16 till pastorskansliet vid Stora Byvägen 1 i Kyrkoby, tfn (09) 239 1005.
Läs mer om hemmaröstning här!

Kandidaterna

Det gemensamma kyrkofullmäktige

Kandidatlista Vi i församlingen

2. Backström Anders, utvecklingschef, pol.mag
3. Engblom Magnus DI, forskningschef
4. Gustafsson Ann-Britt, pensionär
5. Helin Martina, pensionär
6. Juselius Carola, assistent för ledningen
7. Lampenius Hans, pensionär
8. Lindholm Ingela, socialarbetare
9. Lindqvist Barbro, pensionär
10. Lindqvist Vidar, pensionär
11. Lydman Caj-Gustav, pensionär
12. Lönnroth Paula, pensionär
13. Wickholm Ingeborg, närvårdare
14. Wickholm Tom, pensionär
15. Åström Carola, pensionär
16. Åström Sven Gustav, pensionär

Församlingsrådet

Kandidatlista Vi i församlingen

17. Backström Anders, utvecklingschef, pol.mag
18. Engblom Magnus DI, forskningschef
19. Gustafsson Ann-Britt, pensionär
20. Helin Martina, pensionär
21. Juselius Carola, assistent för ledningen
22. Lampenius Hans, pensionär
23. Lindholm Ingela, socialarbetare
24. Lindqvist Barbro, pensionär
25. Lindqvist Vidar, pensionär
26. Lydman Caj-Gustav, pensionär
27. Lönnroth Paula, pensionär
28. Wickholm Ingeborgnärvårdare
29. Wickholm Tom, pensionär
30. Åström Carola, pensionär
31. Åström Sven Gustav, pensionär
32. Packalén Rune, företagare

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

YouTube-video