Invalda i församlingsrådet

Församlingsrådet i Sibbo svenska församling 2019-2022

Invalda sorterade enligt röstetal
Alla kandidater ställde upp på listan Vi i församlingen

Packalén, Rune 135
Juselius, Carola 66
Lindholm, Ingela 55
Backström, Anders 46
Gustafsson, Ann-Britt 38
Wickholm, Tom 26
Lydman, Caj-Gustav 25
Åström, Sven Gustav 23
Lampenius, Hans 22
Engblom, Magnus 21
Wickholm, Ingeborg 19
Lönnroth, Paula 18

Reserver 

Lindqvist, Vidar 15
Åström, Carola 10
Helin, Martina 9
Lindqvist, Barbro 6

Valdeltagande 12,2 procent

 

Invalda i gemensamma kyrkofullmäktige

Sibbo svenska församlings representanter i gemensamma kyrkorådet 2019-2022

Invalda sorterade enligt röstetal
Alla kandidater ställde upp på listan Vi i församlingen

Juselius, Carola 81
Lindholm, Ingela 76
Backström, Anders 69
Gustafsson, Ann-Britt 42
Lydman, Caj-Gustav 39
Åström, Sven Gustav 33
Wickholm, Tom 31
Engblom, Magnus 28
Lindqvist, Vidar 28
Lampenius, Hans 27
Lönnroth, Paula 26
Wickholm, Ingeborg 21

Reserver 

Helin, Martina 15
Lindqvist, Barbro 8
Åström, Carola 6

Valdeltagande 12,1 procent