Alla helgons dag 2021

Här hittar du församlingens gudstjänster och evenemang under veckoslutet 5-7.11.2021

Alla helgonhelgen på gravgården med Bella 5.11 

Möjlighet att träffa barn-och familjearbetare Bella på gravgården och tillsammans med henne fundera på alla helgons dag. Speciellt för daghem och småbarnsfamiljer. Isabella Munck är på plats vid grav- gården fredagen den 5.11 kl. 9-12. 

Mässa i Sibbo kyrka på alla helgons dag 6.11

Under mässan tänder vi ljus till minnet av alla de församlingsmedlemmar som avlidit sedan senaste allhelgonadag. Mässan börjar kl 12 och strömmas på församlingens Youtubekanal: https://youtu.be/8yN2_YDE1XE

Samling för sörjande i Prästgården 6.11 

Välkommen ni som har förlorat någon anhörig sedan senaste alla helgons dag. Vi möts i Prästgården efter mässan för ett kort program samt kaffe.
Möten vid gravgården 6.11
Behöver du hjälp vid graven? Kanske du vill byta några ord? Församlingsanställda kommer att finnas till för dig på gravgården kl.14.30-18.00. Vi bjuder på glögg vid den övre ingången till Ljuset kapell.

Högmässa (Taizémässa) i Sibbo kyrka 7.11

Vi firar högmässan som Taizémässa med mycket sång och musik. Kyrkokören medverkar.

Välkommen!