Coronarestriktioner och församlingens verksamhet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar sammankomstbegränsningarna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område enligt den regionala coronasamordningsgruppens rekommendation. Från och med lördag 4 september 2021 behöver man inte heller i offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen säkerställa säkert tvåmetersavstånd för publiken, om hälsosäkerheten kan tryggas genom tillräckligt med plats i utrymmet och andra metoder. 

Enligt det nya beslutet kan det vid tillställningar inomhus med mer än tio personer närvara högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet eller av det tillgängliga antalet sittplatser eller ståplatser. På det sättet finns det mera plats i utrymmena och uppkomsten av köer och trängsel kan undvikas. Antalet deltagare i utomhusutrymmen är inte begränsat men vid tillställningar med över 50 personer måste arrangören säkerställa att deltagarna kan undvika fysisk kontakt med varandra.

Vid inomhustillställningar med över 10 personer och utomhustillställningar med över 50 personer måste man dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hygienrutiner som publicerades 31 maj 2021. I anvisningarna poängteras till exempel hur viktigt det är att använda munskydd och att följa arrangörens anvisningar till deltagarna gällande röstanvändning och att undvika trängselsituationer.

I Sibbo kyrkliga samfällighets utrymmen följer vi regionförvaltningsverkets  sammankomstbegränsningar. Det innebär att vi i följande utrymmen kan ta in maximalt nedanstående antal personer. 

Sibbo kyrka 400 personer

Gamla kyrkan 60 personer

Ljusets kapell 50 personer

 

Kyrkoby församlingshem:

Stora salen 60 personer

Nya salen 40 personer

Lilla salen 15 personer

 

Prästgården:

Festsalen 20 personer

Ungdomsutrymmet 10 personer

 

Söderkulla kyrka:

Kyrksalen 50 personer

Församlingssalen 30 personer

Ungdomsutrymmet 30 personer

Klubbutrymmet 15 personer

 

Nilsasgården:

Kapellet 20 personer

Matsalen 20 personer

Lektionssalen 20 personer

 

Vi påminner om THL:s anvisningar för att mota coronaviruset. Skydda dig själv och dina närmaste från smitta. Med de här metoderna hindrar vi också att nya mutationer av viruset sprids.

1.    Om du får symptom, gå på coronatest och stanna i övrigt hemma
2.    Håll avstånd till andra människor
3.    Håll god hand- och hostningshygien
4.    Använd ansiktsmask när du rör dig i utrymmen med andra människor.
5.    Ladda ner och använd Coronablinkern
6.    Ta vaccinet när det blir din tur.

Pastorskansliet

Pastorskansliet är öppet må-ons 9-12

Vi håller kontakt och är måna om vår nästa

Kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner hittar du på vår hemsida under fliken kontakt.

För samtalsstöd kan du även ringa kyrkans samtalstjänst på numret 0400 22 11 90. Oberoende av dag så pratar någon gärna med dig en stund mellan klockan 20-23. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Chattjouren är öppen måndag till torsdag mellan 19-21. 

Vi månar med alla restriktioner om varandra och ser fram emot sommaren! 

Du kan läsa mer på kyrkans hemsida här!Öppna länk i ny flik