Inskärpta begränsningar i församlingens verksamhet fortsätter till och med den 10.1.2021

I enlighet med myndigheternas anvisningar på grund av den ökande smittspridningen i Nyland är vi tvungna att begränsa vår verksamhet fram till den 10.1.2021.

Vi strävar efter att för vår del hindra spridningen av coronaviruset och skydda de som hör till riskgruppen. 

I all vår verksamhet rekommenderar vi användning av munskydd och är noga med att hålla säkerhetsavstånd och god handhygien. Vi ber dig delta i församlingens verksamhet enbart om du är frisk och helt symptomfri. 

Inverkan på församlingens verksamhet

I enlighet med regionförvaltningsverkets och Borgå domkapitels anvisningar inhiberar vi:

  • All samlande verksamhet
  • All smågruppsverksamhet

Högmässor 

Helgdagarna den 20.12, 25.12, 26.12, 27.12 1.1, 6.1, 10.1 kan församlingens medlemmar ta del av gudstjänsten i Sibbo kyrka enbart på distans. Gudstjänsterna strömmas på Youtube: Kirkko Sipoossa-Kyrkan i Sibbo. Julbönen är inbandad i förväg och kan ses den 24.12 på youtube Kirkko Sipoossa-Kyrkan i Sibbo. 

Kyrkliga förrättningar

Kyrkliga förrättningar (dop, vigslar och jordfästningar) hålls men högst 10 personer får delta. Vid förrättningarna är vi noga med säkerhetsavstånd och munskydd rekommenderas.

För tillfället tar vi inte emot bokningar av förrättningar i hemmen utan håller alla förrättningar i församlingens utrymmen där det är lättare att hålla säkerhetsavstånd. 

De vackraste julsångerna

I år sjunger vi de vackraste julsångerna på distans den 20.12. kl.18. Tillfället strömmas på Youtube: Kirkko Sipoossa-Kyrkan i Sibbo. Se närmare på vår hemsida under länken De vackraste julsångerna hur du kan delta i Finska Missionssällskapets insamling för barn i u-länder. 

Förändringar i församlingens tidning S:t Sigfrids.

Den verksamhet som utannoserats i julnumret av tidningen S:t Sigfrids är på grund av de inskärpta Covid-19 restriktionerna, till stor del inaktuella. Följ med vår hemsida och sociala medier för aktuell information. 

Pastorskansliet

Pastorskansliet är öppet må-ons 9-12. Vi betjänar en person i taget och ber er bära munskydd och hålla säkerhetsavstånd. Torsdag kl.13-15 och fredag kl. 9-12 når du pastorskansliet enbart per telefon och e-post. 
 

Vi håller kontakt och är måna om vår nästa

Kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner hittar du på vår hemsida under fliken kontakt.

Församlingens anställda står till tjänst i huvudsak digitalt och per telefon, fysiska samtal ordnas enligt överenskommelse.

För samtalsstöd kan du även ringa kyrkans samtalstjänst på numret 0400 22 11 90. Oberoende av dag så pratar någon gärna med dig en stund mellan klockan 20-23. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Chattjouren är öppen måndag till torsdag mellan 19-21. 

Vi firar en annorlunda adventstid i år men månar med alla restriktioner om varandra och ser fram emot ljuset och det goda budskapet adventstiden hämtar med sig!

Camilla Ekholm, kyrkoherde

Du kan läsa mer på kyrkans hemsida här!