Coronarestriktionerna har lättat!

De nya direktiven innebär att vi äntligen får samlas till verksamhet igen.  

Ännu i liten skala och med försiktighetsåtgärder, men vi får samlas och det är stort! 

Regionförvaltningsverket har för Nyland gett följande direktiv för tiden 1.6-22.6.2021.

-Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar.

–  Om det i en tillställning inomhus finns mer än tio personer och utomhus mer än 50 personer måste man följa Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om avstånd och hygienrutiner.

För att säkerställa att avstånd på minst 2 meter hålls mellan varje deltagare i våra högmässor, förrättningar och övrig verksamhet gäller följande maximala deltagarantal för respektive utrymmen:

Sibbo kyrka 150 personer

Gamla kyrkan 40 personer

Ljusets kapell 30 personer

Kyrkoby församlingshem:

Stora salen 40 personer

Nya salen 20 personer

Lilla salen 10 personer

Prästgården:

Festsalen 20 personer

Söderkulla kyrka:

Kyrksalen 30 personer

Församlingssalen 22 personer

Övre våningens terass 8 personer

Ungdomsutrymmet och klubbutrymmet tillsammans 30 personer

Nilsas lägergård:

Kapellet 10 personer

Matsalen 20 personer

Max 2 personer vuxen per rummen i lägergården och max 1 person vuxen i villan = 18 vuxna. Ifall man hör till samma familj eller annars umgås med varandra finns det inte behov för säkerhetsavstånd och då ryms det flera personer i ett rum. 

 

Vi påminner om THL:s anvisningar för att mota coronaviruset. Skydda dig själv och dina närmaste från smitta. Med de här metoderna hindrar vi också att nya mutationer av viruset sprids.

1.    Om du får symptom, gå på coronatest och stanna i övrigt hemma
2.    Håll över 2 meters avstånd till andra människor
3.    Håll god hand- och hostningshygien
4.    Använd ansiktsmask när du rör dig i utrymmen med andra människor.
5.    Ladda ner och använd Coronablinkern
6.    Ta vaccinet när det blir din tur.
 

Under sommaren kommer vi att strömma följande högmässor:

6.6. kl.12 Sibbo kyrka

13.6 kl.12 Sibbo kyrka

25.7 kl.10 Söderkulla kyrka

8.8 kl.12 Sibbo kyrka.

14.8 kl.11 Sibbo kyrka. Konfirmation av dagskriftskolan. 

15.8 kl. 13 Sibbo kyrka. Konfirmation. Juni 1. 

22.8 kl.13 Sibbo kyrka. Konfirmation. Juni 2. 

29.8 kl.13 Sibbo kyrka. Konfirmation. Augusti. 

5.9. kl. 12 Sibbo kyrka. Folkvisemässa. 

Gudstjänsterna strömmas på Youtube, Kirkko Sipoossa- Kyrkan i Sibbo. 

Pastorskansliet

Pastorskansliet når man via telefon må-ons 9-12. Fram till den 31.8 betjänar pastorskansliet per telefon och mejl samt med tidsbeställning. 

Vi håller kontakt och är måna om vår nästa

Kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner hittar du på vår hemsida under fliken kontakt.

För samtalsstöd kan du även ringa kyrkans samtalstjänst på numret 0400 22 11 90. Oberoende av dag så pratar någon gärna med dig en stund mellan klockan 20-23. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Chattjouren är öppen måndag till torsdag mellan 19-21. 

Vi månar med alla restriktioner om varandra och ser fram emot sommaren! 

Du kan läsa mer på kyrkans hemsida här!Öppna länk i ny flik