YouTube-video

Under coronavirusepidemin är också kyrkan och församlingarna tvungna till specialarrangemang för att förhindra att viruset sprids. I vår verksamhet följer vi de rekommendationer som Statsrådet, kyrkostyrelsen och domkapitlet i Borgå stift har gett.

Statsrådet utfärdade 16.3.2020 en lista åtgäreder för att bromsa spridningen av coronavirus. Utgående från dessa rekommendationer har vi bestämt nya tillvägagångssätt för att skydda riskgrupper och minska på smittspridningen. Dessa förfaranden gäller tills vidare och vi kommer att precisera dem om det är nödvändigt.

I menyn till vänster hittar du noggrannare information om hur församlingen fungerar under epidemin.