Gällande covid-19-restriktioner

Med Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut begränsas antalet deltagare i allsångstillfällen och antalet ståplatser vid samlingar inomhus. Vid allsångstillfällen kan högst hälften av utrymmets sittplatser användas och ståplatser får vid ett och samma tillfälle användas av högst 20 personer.

Begränsningar gäller under tiden 25.11.-24.12.2021.

Begränsningarna för Sibbo svenska församlings del gäller enbart uppträdanden som sker i kyrkans lokaler, konserter och allsång bl.a. de vackraste julsångstillfällena.

Begränsningarna gäller med andra ord inte gudstjänster, julböner, julandakter, kyrkliga förrättningar eller annan församlingsverksamhet.

Församlingarna i Sibbo tar inte i bruk coronapasset utan begränsar antalet deltagare till hälften och poängterar vikten av att använda munskydd och säkerställer att avstånd kan hållas.

Till de vackraste julsångstillfällena kan vi ta emot hälften av utrymmets kapacitet. Det innebär att till de vackraste julsångstillfället i Sibbo kyrka kan vi ta in 450 personer. Detta fördelat på kyrksalen och läktaren.

I Söderkulla kyrka kan vi ta in ca 75 personer i kyrksalen och församlingssalen kombinerat. I Söderkulla kyrka ordnar vi med två de vackraste julsångstillfällen efter varandra.

Vid evenemangen bör alla sitta på sin egen plats och man kan t.ex. inte ta del av evenemanget genom att stå bak i salen.

På konserter kan vi ta in så många åhörare som det finns sittplatser. I Sibbo kyrka har vi 900 sittplatser och i Söderkulla kyrka 150 då både kyrksalen och församlingssalen är i bruk.

 

Vi påminner om THL:s direktiv om att:

-Enbart delta i församlingens verksamhet då man är frisk

-Hålla avstånd

-Tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket

- Ta alla coronavaccinationer

- Använda munskydd alltid då avstånd inte kan hållas 

- Ladda ned coronablinkern

Vi håller kontakt och är måna om vår nästa

Kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner hittar du på vår hemsida under fliken kontakt.

För samtalsstöd kan du även ringa kyrkans samtalstjänst på numret 0400 22 11 90. Oberoende av dag så pratar någon gärna med dig en stund mellan klockan 20-23. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Chattjouren är öppen måndag till torsdag mellan 19-21. 

Vi månar med alla restriktioner om varandra och ser fram emot sommaren! 

Du kan läsa mer på kyrkans hemsida här!Öppna länk i ny flik