Restriktionerna lättar

Från och med den 14.2.2022 får vi igen samlas till gudstjänster, förrättningar och all övrig församlingsverksamhet utan sammankomstbegränsningar. 

Alla kan vi bidra till att viruset inte sprids och församlingen följer fortsättningsvis lagen om smittosamma sjukdomar 58 c §  vid samtliga samlingar inomhus. Det innebär att det vid sammankomster och samlingar

  1. skall finnas möjlighet till rengöring av händerna,
  2. skall ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga säkerhetsavstånd,
  3. att det ges direktiv om rengöring av händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridande av smitta, samt
  4. att rengöringen inomhus av samlingsutrymmen och ytor sker effektivt.

Utöver detta är rekommendationen att munskydd skall användas vid alla sammankomster och samlingar

Fortsättningsvis gäller följande:

  1. Endast friska personer får delta i verksamheten
  2. Man bör upprätthålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd med beaktande av omständigheterna 
  3. Man skall upprätthålla en god handhygien 
  4. Vid sammankomster är rekommendationen att man skall använda andningsskydd, om det inte föreligger hinder härför på grund av hälsoskäl 
  5. Tag vaccinering när det är möjligt