Gudstjänsterna endast på nätet, begränsningar för deltagande i förrättningar

Gudstjänsterna

Regeringen presenterade på måndagen ett åtgärdsprogram för att minska spridningen av coronaviruset. För kyrkans och församlingarnas del innebär åtgärderna bland annat följande:

  • Gudstjänsterna kommer inte att vara öppna för församlingsmedlemmarna men de kommer att sändas som stream över internet.
  • Kyrkorna hålls öppna för bön och meditation efter gudstjänsten. Medarbetare från församlingen kommer att finnas på plats för samtal.
  • Församlingsmedlemmarna kommer att erbjudas möjlighet till enskild nattvard och själavård.
  • Alla förrättningar hålls men så att endast de närmast anhöriga deltar.

Gudstjänsterna strömmas på nätet på söndagar kl. 12, och skärtorsdagen 9.4 kl. 18. På långfredagen sänds gudstjänsten kl. 11 på Yle Tema Fem och på påskdagen kl. 12 på Yle Tema Fem.

Dop, vigsel och jordfästning

De kyrkliga förrättningarna dop, vigsel och jordfästning ordnas även under den tid undantagstillståndet är i kraft (tillsvidare till och med den 13.4.2020).

Församlingen följer de direktiv statsrådet och biskoparna gett, för att förhindra spridningen av Coronaviruset och för att skydda äldre personer och de personer som tillhör en riskgrupp. 

Dop och vigslar ordnas så att högst tio personer kan delta. I det inberäknat kantor och präst. (Vid dopen närvarar ingen kantor).

Jordfästningar ordnas så att man strävar efter att högst tio personer deltar men av pastorala skäl tillåts att den avlidnes allra närmaste anhöriga är närvarande trots att antalet skulle komma att överskrida tio personer.

Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över tio personer ska man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven. Det är naturligtvis självklart att en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen.

Det är förståeligt att det under det undantagstillstånd som råder och de begränsningar som är tvungna att göras i antalet närvarande vid speciellt jordfästningarna skapar tilläggssorg. Därför vill vi ge några ord på vägen om hur man kan delta och ordna med jordfästningen just nu.   

  • Kistbegravning. Kistan välsignas i kapellet eller vid graven med begränsningar i antalet närvarande. Då Coronaläget lugnat sig kan man ordna en minnesstund för fler deltagare. Man kan även ordna med bön vid graven och därefter minnesstund. 
  • Kremering.  Kistan välsignas med begränsat antal deltagare. Den avlidne kremeras. Då Coronaläget lugnat sig ordnar man urnebisättning och minnesstund med ett större antal deltagare.
  • Videofilma eller strömma jordfästningen på nätet så att de som inte fysiskt kan närvara, kan göra det via en nätkontakt. 
  • Det är viktigt att dela sorgen och hålla kontakt. Mentalt ska vi inte isolera oss från varandra. Ring varandra, träffas om det är säkert. Prata med förrättningsprästen. Dela minnen och tankar om den avlidne på en minnesvägg på sociala medier eller i ett slutet forum ni skapat för ändamålet.
  • Be. Bönen kräver varken tid eller rum utan når överallt. Vi är i Guds händer.