Församlingarnas utrymmen öppnas i juni

 
Efter nyligen genomförda diskussioner med berörda myndigheter har från kyrkans sida klargjorts att både gudstjänster och kyrkliga förrättningar som hålls i kyrkor och andra församlingslokaler är offentliga tillställningar. Det här betyder att det är möjligt att tillåta flera än 50 och högst 500 deltagare vid sådana tillfällen. 

Man bör ändå beakta att det är flera villkor som måste uppfyllas för att det här ska vara möjligt. Myndigheternas anvisningar för säkra arrangemang måste iakttas. Säkerhetsavståndet på 1-2 meter mellan personerna måste hållas, vilket i praktiken avgör hur många som kan samlas i lokalen. God hygien måste garanteras. 

Det här innebär för Sibbo svenska församlings del att följande antal personer från och med den 1.6 kan vistas samtidigt i följande utrymmen: 

Kyrkoby församlingshem, nya salen: en stark rekommendation på högst 40 personer; maximala antalet är dock 50 personer.
Kyrkoby församlingshem, stora salen: maximala antalet är 50 personer. Observera att stora salen är ur bruk under tiden 1.6-16.8 p.ga. renovering. 
Kyrkoby församlingshem, silla salen: en stark rekommendation på högst 15 personer; maximala antalet är dock 20 personer.
Prästgården: maximala antalet är 30 personer. Ifall ungdomsutrymmet används, är maximala antalet 40 personer. Under undantagstiden kan man i samband med hyrningen av Prästgården, vid behov, få ungdomsutrymmet (inte dess kök) till sitt förfogande utan ersättning.
Söderkulla kyrkas församlingssal: maximala antalet är 30 personer.
Söderkulla kyrka, kyrksalen: Maximala antalet är 50 personer. 
Ljuset kapell: Maximala antalet är 50 personer. 
Sibbo kyrka: Maximala antalet är 150 personer. 
Gamla kyrkan: Maximala antalet är 50 personer. 

Minnesstunder, dopkaffen och bröllopsfester med begränsningar

Dop- eller bröllopsfester eller minnesstunder som familjerna ordnar efter en förrättning är privata tillställningar. Ansvaret för privata tillställningar ligger hos de som arrangerar dem. Vid privata tillställningar gäller enligt statsrådets riktlinjer ett maximalt antal deltagare på 50 personer, likaså vid kyrkliga förrättningar som genomförs i hem eller andra privata lokaler.

I Sibbo svenska församling är vår rekommendation att dop ordnas i kyrkans utrymmen. I fall dopet ändå ordnas hemma, är vår starka rekommendation att maximalt 10 personer deltar för att trygga att säkerhetsavståndet på 2 meter kan hållas. 

Gudstjänster och mässor öppnas från och med 7 juni

Gudstjänster och mässor är öppna för allmänheten med start söndagen den 7.6. I kyrkan finns möjlighet att desinficera händerna och deltagarna uppmanas att hålla säkerhetsavstånd. Gudstjänsterna sänds fortsättningsvis på församlingens Youtube kanal Kyrkan i Sibbo-Kirkko Sipoossa för att möjliggöra för den som vill eller behöver stanna hemma att delta.