Så skyddar vi oss mot covid-19 i Sibbo svenska församling

I Sibbo svenska församling följer vi myndigheternas rekommendationer gällande Coronaviruset.

I alla våra utrymmen samt i all vår verksamhet rekommenderar vi starkt att munskydd används för att skydda varandra och oss själva.

Antalet deltagare i våra utrymmen har begränsats för att distans ska kunna bibehållas. Fortsättningsvis hyr vi ut våra utrymmen men antalet som ryms in är begränsat. 

I fall du har behov av att prata eller behöver stöd av något slag, finns församlingen till för dig. Ta kontakt med våra diakoner eller präster för samtal. 

Högst 20 på minnesstunder, dopkaffen och bröllopsfester 

Nyland är nu i coronavirusepidemins upptrappningsfas. Rekommendationerna för upptrappningsfasen gäller tillsvidare även i Sibbo.

I församlingarna följer vi regeringens och Sibbo kommuns anvisningar och begränsar antalet deltagare i privata tillställningar till max. 20 personer. Det innebär att antalet deltagare i minnesstunder, dopkaffen, bröllopsfester och övriga privata familjetillställningar i Sibbo kyrkliga samfällighets utrymmen begränsas från och med 21.10.2020 tillsvidare till max. 20 personer. Vi rekommenderar även starkt att man använder munskydd i våra lokaliteter.

Gudstjänster och mässor

Ta med eget munskydd när du kommer till gudstjänster och samlingar. Kom ihåg god handhygien och säkerhetsavstånd. Stanna hemma om du är sjuk. Tillsammans gör vi det tryggt att träffas.

Vi strävar efter att förkorta längden på våra gudstjänster och andra sammankomster.