Coronavirusepidemin påverkar höstens verksamhet

Grupper och kontinuerlig verksamhet som håller paus under hösten

 • Dagklubben
 • Diakonisyföreningen
 • Frukost i söderkulla kyrka
 • Kaffekören

Grupper och kontinuerlig verksamhet som hålls under hösten

 • Gudstjänster
 • PRG-jam
 • Ungdomssamling
 • Kakaoclubben
 • Torsdagsklubben
 • Bönepromenaden
 • 7 euros lunch
 • Min kropp, mitt tempel (som video på nätet)
 • Ungdomssamlingar
 • Kvinnor mitt i livet 
 • Vikings veranda
 • Äldre i söderkulla (stängd grupp)
 • Kyrkokören
 • Barnkören