Under augusti 2020 övervägs kommande höstens versamhet. 

 

Grupper och kontinuerlig verksamhet som under våren ställdes in tillsvidare:

 • Gudstjänsterna som öppna tillställningar, kommer att streamas på internet.
 • PRG-jam
 • Ungdomssamling
 • Dagklubben
 • Kakaoclubben
 • Familjen
 • Torsdagsklubben
 • Bönepromenaden
 • Min kropp, mitt tempel
 • Stoljumppa
 • 7 euros lunch
 • Ungdomssamlingar
 • Diakonisyföreningen
 • Kvinnor mitt i livet
 • Vikings veranda
 • Äldre i söderkulla
 • Frukost i söderkulla kyrka
 • Kaffekören
 • Kyrkokören
 • Barnkören

Följande verksamhet ställs eller flyttas till ett senare tillfälle:

 • Tro, hopp och kärlek med bl.a. Micaela Röman och Raakel Lignell den 19.3.
 • Hjälpledarveckoslutet den 21-22.3
 • One Hand, One Heart, musikalkonsert 21.3
 • Pilgrimsvandring 22.3
 • Hjälpledarvälsignelse den 22.3
 • Klädbyte och servering i samband med gudstjänsten i Söderkulla kyrka den 22.3. Däremot firar vi gudstjänst som vanligt.
 • Närståendevårdarlunch den 27.3.
 • Kärlekens väg. Förverkligas år 2021.
 • Axion för sjundeklassister