Sibbo svenska församlings mathjälp under rådande omständigheter

Förutom den vanliga mathjälpen i form av EU-matbanken och betalningsförbindelser, har diakonin nu även en del donerade livsmedel att dela ut åt den som är i behov.

Riskgrupper och smittade, som inte kan ta sig till matbutiken kan kontakta diakonin för att få butikshjälp.

Samarbete med kommunen och systerförsamlingen Sipoon suomalainen seurakunta byggs upp som bäst för att trygga mat till barnfamiljer.