Gemensamt Ansvar 2018

Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. För miljontals människor är den bistra verkligheten dock den att det inte finns tillräckligt med mat.

I Finland används medel från insamlingen för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor i ekonomiskt trångmål. I församlingarna kan man med hjälp av de medel som samlats in under Gemensamt Ansvar ge akut hjälp i mindre bemedlade människors vardag, till exempel i form av mathjälp.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. De garanteras bland annat tillgång till tillräcklig näring och rent vatten samt möjlighet till hälsovård, inkvartering, skolgång för barnen och utbildning som förbättrar familjernas utkomst. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.


 

Gemensamt Ansvar i Sibbo svenska församling

14.2 kl. 12: Sjueuroslunch med försäljning av GA-produkter.


28.2 kl. 12: Sjueuroslunch med försäljning av GA-produkter. 

  • Delta i insamlingen genom att baka! Hämta bakverken direkt till lunchen. Om du inte kan medverka på lunchen kan du hämta bakverken till kansliet eller ringa diakon Milja Westerlund, 050 566 3690.
  • Kom ihåg att skriva en lapp med ingredienserna på varje produkt!

17.3 kl. 18: Konsert med His Master's Noise. Intäkterna till Gemensamt ansvar.


7.4 kl. 19: GA-kväll med församlingens husband och en rejäl dos med information om årets insamling.

  • Servering av flyktingmat.
  • Försäljning av GA-produkter.
YouTube-video
YouTube-video