Gemensamt Ansvar 2022 stöder de unga

Psykiska problem och utmattning ökar nu kraftigt bland unga. Pandemitiden har lämnat sina spår i de ungas liv och många har det svårt och behöver hjälp. Vi måste reagera på de ungas nöd nu.

Psykiska problem och utmattning ökar nu kraftigt bland unga. Pandemitiden har lämnat sina spår i de ungas liv och många har det svårt och behöver hjälp. Vi måste reagera på de ungas nöd nu.

Rötterna till problemen går djupt. De har sitt ursprung i samhällets allt hårdare krav och en kultur som utgår ifrån att man ska klara sig själv. De unga känner sig ensamma. Alltför många upplever depression, utmattning, hopplöshet och tröstlöshet.
Det är svårt att själv finna en väg ut ur situationen. Sorgligt nog har flera undersökningar visat att många unga har förlorat hoppet ställda inför en osäker framtid.
Den utdragna pandemin har skapat flera problem och förvärrat krisen och därmed prövat de unga såväl i Finland som globalt ute i världen. 
I utvecklingsländerna är verkligheten ännu bistrare. Den hjälp som Gemensamt Ansvar förmedlar till sina internationella objekt inleds ofta med att man tryggar tillgången till dricksvatten och näring, och ser till att barn och unga får gå i skola i stället för att börja arbeta eller gifta sig alltför tidigt. 

Vi kan alla hjälpa

Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Vi får inte lämna de unga ensamma. Temat för årets Gemensamt Ansvar-insamling, BIDRA TILL MIN MORGONDAG, lyfter fram de ungas nöd och deras känsla av hopplöshet.
Gemensamt ansvar innebär att vi alla bär ansvar för våra barn och unga. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida. 

Gemensamt Ansvar 2022 samlar in medel för verksamhet som ska engagera fler närvarande vuxna i de ungas vardag. Vuxna som kan lyssna och dela ungdomstidens sårbara känslor och ge stöd och handledning i svåra stunder.
Med hjälp av insamlingen skapar vi en framtid och hopp för ensamma och mobbade barn och unga som just nu kämpar med olika slags svårigheter i livet. Var och en av oss kan vara svaret på de ungas nöd. Ge barn och unga en ljusare framtid. 

GE ETT BIDRAG TILL INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR!

Mari Leppänen
Ansvarig biskop för Gemensamt Ansvar 2022, 
Åbo domkyrkoförsamling

 

#gemensamtansvar2022

Gemensamt Ansvar är en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland och en folkrörelse för kärlek till nästan, som har ordnats sedan 1950. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. 60 % av insamlingsintäkterna styrs årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp.

20 % av insamlingsintäkterna fördelas mellan finländska specialändamål: hälften går till Kyrkans diakonifond för att tillsammans med lokalförsamlingarna hjälpa de mest utsatta äldre, andra hälften till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor, som kommer att ordna kostnadsfri träning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med år 2022. 20 % av insamlingsintäkterna riktas via lokalförsamlingarna till stöd för lokala äldre eller till diakoniunderstöd.

Hur kan man hjälpa?

Man kan hjälpa de nödställda genom att donera en slant till Kyrktjänst rf/Gemensamt Ansvar.

Klicka in på församlingens egen donationssida!

Kontoöverföring via bank

Glöm inte församlingens referensnummer: 305653.
Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

MobilePay: nr 94793

Kyrktjänsts insamlingstillstånd är RA/2020/639.