Sibbo kyrkliga samfällighet söker mångkunnig person till uppgifter inom begravningsväsendet, fastighets- och trädgårdsskötsel samt kyrkliga förrättningar

Sipoon suomalainen seurakunta och Sibbo svenska församling bildar tillsammans Sibbo kyrkliga samfällighet med cirka 14 600 medlemmar.

Sibbo kyrkliga samfällighet söker nu en mångsidigt kunnig person till mångsidiga uppgifter inom begravningsväsendet, fastighets- och trädgårdsskötsel samt kyrkliga förrättningar. Anställningen är tidsbunden under tiden 1.8.2018 - 31.1.2020. Arbetsförhållandet inleds den 1.8.2018 eller enligt överenskommelse.

För framgång i uppgiften krävs det att man är flexibel och kan växla mellan olika uppgifter, att man behärskar olika arbetsuppgifter och är villig att lära sig nytt. En mångsidig arbetserfarenhet och lämplig utbildning, till exempel en yrkesexamen för kyrkvaktmästare, utbildning inom trädgårdsbranschen eller fastighetsbranschen underlättar framgång i uppgifterna. Utförandet av uppgifterna förutsätter tillfredsställande muntliga kunskaper i finska och svenska samt körkort.

Lönen bestäms enligt KyrkTAK kravgrupp 401 (+ 2 procents Sibbotillägg).
Anställningen har en prövotid på 6 månader. Den som väljs till uppgiften ska innan arbetsförhållandet inleds uppvisa ett godkänt läkarintyg.

Ansökningarna ska vara tillhanda senast den 21.6.2018 kl. 16 hos Sibbo kyrkliga samfällighet, fastighetschef Timo Yrjönen, Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo eller per e-post till adressen timo.yrjonen@evl.fi. Betygskopior tillställs vid behov. Tilläggsuppgifter ges av fastighetschef Timo Yrjönen, tfn 050-337 6536.