Påsk i Sibbo svenska församling 2021

Här hittar du länkarna till de bandade eller strömmade gudstjänsterna och andakterna. Länkar kommer att läggas till när de finns tillgängliga.

Palmsöndag 28.3 kl.12: Gudstjänst i Sibbo kyrka 

Måndagen i stilla veckan 29.3 kl. 18: Passionsandakt och musik i Sibbo kyrka 

Tisdagen i stilla veckan 30.3 kl. 18: Passionsandakt och musik i Sibbo kyrka

Onsdagen i stilla veckan 31.3 kl. 18: Passionsandakt och musik i Sibbo kyrka

Skärtorsdag 1.4 kl. 17: Mässa i Sibbo kyrka 

Skärtorsdag 1.4. Nattvardsfirande i Sibbo kyrka i turer med 6 personer för förhandsanmälda. Första turen 17.00 med 20 min mellanrum, den sista kl. 19.10. Vädring mellan turerna. Glesare turer om få anmäler sig.
Förhandsanmälan till helena.ronnberg@evl.fi eller per SMS 040 688 59 18. Då vi vet hur många turer som förverkligas, bekräftar vi din exakta tid i god tid innan skärtorsdag.

Skärtorsdag 1.4 kl. 19: Kärlekens väg i Sibbo kyrka 

Långfredag 2.4 kl. 12: Gudstjänst i Sibbo kyrka 

Påskdagen 4.4 kl. 13: Festgudstjänst i Sibbo kyrka

Annandag påsk 5.4 kl. 18: Taizégudstjänst i Söderkulla kyrka 
 

YouTube-video

Ett barn som äter och slickar sig runt munnen.Påskdagen

Kristus, vår Gud, har uppstått och skänkt världen stor nåd!

På påskdagen firas Jesu uppståndelsefest. I påsknattens eller påskmorgonens mässa står uppståndelsen, men också dopet, i centrum. Gud har uppväckt Jesus från de döda och brutit dödens insegel – alla kristna uppstår från de döda.

Vita blommor symboliserar glädje

I påskdagens högmässa pryds altaret av vita blommor som symboliserar glädje, renhet och oskuld. Den vita färgen påminner oss om att Kristus, som själv var utan synd, har lidit för alla dem som behöver förlåtelse.

I urkyrkan döptes församlingsmedlemmarna ofta i påskgudstjänsten.

Jesus visar sig för kvinnorna

På annandag påsk minns man hur den uppståndne Jesus visade sig för de kvinnor som följt honom och för lärjungarna på väg till Emmaus. Då förstod de att han uppstått från de döda och sedan alltid skulle vara med dem.

Påsktid i 50 dagar

Påsknatten inleder den egentliga påskveckan, som varar till följande lördag, då påskens glädjebudskap går vidare. Varje dag, från tisdag till lördag, har sina egna bibeltexter med vittnesbörd om uppståndelsen. Påsktiden varar i 50 dagar och avslutas på pingstdagen.

Palmsöndagens gudstjänst kl. 12

YouTube-video

Passionsandakt och musik på måndagen i stilla veckan kl. 18

YouTube-video

Passionsandakt och musik på tisdagen i stilla veckan kl. 18

YouTube-video