Påsk i Sibbo svenska församling 2024

Under stilla veckan och påsken bjuder församlingen in till en rad gudstjänster och andra evenemang kopplade till påskhögtiden. Här hittar du allt samlat i en lista.

Palmsöndag 24.3 kl. 12
Familjemässa.
Musikklubben medverkar.

Tisdag 26.3 kl. 17
Korsvägsvandring i Sibbo kyrka.
Lidandets väg i text och bild vid olika meditationsstationer i kyrkan.
Observera att några av stationerna är uppe på läktaren

Onsdag 27.3 kl. 19
Glimtar ut Kärlekens väg.
Texter, musik och dans ur det populära passionsspelet.
Med solister, band och dansare.

Skärtorsdag 28.3 kl. 18
Skärtorsdagsmässa där nattvardens instiftelse poängteras 
Som avslutning på skärtorsdagens mässa avlägsnas de liturgiska föremålen och dukarna från altaret. Avklädandet av altaret inleder korsets och uppståndelsens påsk.
Kyrkokören medverkar.

Långfredag 29.3 kl. 12
Herrkör medverkar. Kyrkan är klädd i svart och långfredagens budskap lyder: Kristus har dött för oss. Han försoningsverk är fullbordat.
Herrkören medverkar.

Påskdagen sö 31.3 kl. 13
Festhögmässa i SIbbo kyrka.
Gospelprojektkören medverkar. Kyrkan är klädd i den vita festfärgen, på altaret brinner sex ljus och vi får tillsammans jubla över att Kristus är uppstånden. 
Påskens budskap är den kristna trons kärna och grund.
Gospelprojektkören medverkar.

Annandag påsk, må 1.4 kl. 18
Tvåspråkig mässa med Taizésånger på annandag påsk i Söderkulla kyrka.
Annandagens texter talar om hur den Uppståndne uppenbarar sig för lärjungarna och några av kvinnorna. Uppenbarelserna övertygade dem om att deras Herre verkligen blivit uppväckt och fortsättningsvis är närvarande i sin församling.

Påskdagen

Ett barn som äter och slickar sig runt munnen.

Kristus, vår Gud, har uppstått och skänkt världen stor nåd!

På påskdagen firas Jesu uppståndelsefest. I påsknattens eller påskmorgonens mässa står uppståndelsen, men också dopet, i centrum. Gud har uppväckt Jesus från de döda och brutit dödens insegel – alla kristna uppstår från de döda.

Vita blommor symboliserar glädje

I påskdagens högmässa pryds altaret av vita blommor som symboliserar glädje, renhet och oskuld. Den vita färgen påminner oss om att Kristus, som själv var utan synd, har lidit för alla dem som behöver förlåtelse.

I urkyrkan döptes församlingsmedlemmarna ofta i påskgudstjänsten.

Jesus visar sig för kvinnorna

På annandag påsk minns man hur den uppståndne Jesus visade sig för de kvinnor som följt honom och för lärjungarna på väg till Emmaus. Då förstod de att han uppstått från de döda och sedan alltid skulle vara med dem.

Påsktid i 50 dagar

Påsknatten inleder den egentliga påskveckan, som varar till följande lördag, då påskens glädjebudskap går vidare. Varje dag, från tisdag till lördag, har sina egna bibeltexter med vittnesbörd om uppståndelsen. Påsktiden varar i 50 dagar och avslutas på pingstdagen.