Reservera tid för vigsel i Sibbokyrkorna under sommaren 2019

Från och med den 1.9.2018 kan man reservera Sibbo kyrka, Gamla kyrkan eller Söderkulla kyrka för vigsel ända fram till hösten 2019.

För att kunna reservera en kyrka för vigsel bör man vara medlem i Sibbo svenska församling, ha föräldrar som är församlingsmedlemmar eller vara utflyttad Sibbobo med ett förflutet som församlingsmedlem i Sibbo (t.ex. studerande skriven på sin studieort).

Observera att medlemmar i den evangelisk lutherska kyrkan som saknar ovannämnda kontaktytor till Sibbo kan reservera tid för vigsel i kyrkorna i Sibbo från och med den 1 oktober 2018, kl. 9.00.

För reservering och övrig information ring församlingens pastorsexpedition tfn (09) 239 1005 under öppethållningstiderna må-on och fr 9-12, to 13-15.