Bröllop

Äktenskapet är en gemenskap och ett förbund. När man gifter sig får förhållandet en offentlig status. Äktenskapet får samhällets godkännande.

Gud vill att de som är gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud. Det står under hans beskydd.

Vigseln

Man kan gifta sig genom kyrklig eller civil vigsel i Finland. En kyrklig vigsel är en (annorlunda) gudstjänst, som leds av en präst. Det är bra att komma ihåg när ni planerar programmet. Samtidigt är vigseln också en offentlig juridisk akt.

Vigsel bokas på pastorsexpeditionen. Vigseln hålls vanligen i en kyrka, men också andra platser är möjliga. Vill man ha en mindre bröllopsfest i församlingens utrymmen är det möjligt. Vigseln kan vara på svenska eller tvåspråkig (svenska och finska). Vill man ha vigseln helt på finska bör man ta kontakt med finska församlingen.

Före vigseln skall man senast en vecka innan vigseln ta ut lysning (= anhålla om hindersprövning). Lysningen kungörs i kyrkan för den som vill. Den är giltig i fyra månader. Läs mera om när det kostar att hyra en kyrka eller en församlingssal här

Man kan önska en bestämd präst som vigselförrättare, ifall prästen har tjänstgöring den dagen. På pastorsexpeditionen får man information om allt som gäller lysning och vigsel, tex. hur tidigt man kan boka kyrkan.

Prästen vill gärna ha kontakt med brudparet före vigseln. Det lönar sig att tillsammans med prästen gå igenom och öva vigselprogrammet några dagar innan själva vigseln. Vid övningen är alla medverkande ibland med, men det är inte nödvändigt.