Kyrkoby begravningsplats

Gravgården

Nya kapellvägen 1 / Stora byvägen 2 , 04130 Sibbo

Kyrkoby begravningsplats

Här hittar du information om gravplatser och begravning.

Begravningsplatsen anlades år 1821 och har utvidgats några gånger. Den senaste utvidgningsdelen är från år 1977, då man anlade den s.k. nya delen, vars yta är ca 2,85 ha. Begravningsplatsens nuvarande totala yta är cirka 8 ha. 

Begravningsplatsen ligger i Kyrkoby i Sibbo på lägenheten Prästgården Rnr 12:148. 

Cirka 0,5 ha är obebyggd för att man vid anläggningen av den sista delen ännu ska kunna beakta eventuella ändringar i begravningsförfarandena och vid behov ändra detaljer.Hela området består av fyllnadssand och har täckdikats enligt kartplanen från år 1977. 

Gravrätten överlåts på 25 år. Gravrättens giltighetstid räknas från början av det kalenderår som följer på överlåtelsen av graven. Gravrättens giltighetstid kan på ansökan förlängas, om detta inte medför olägenhet för en ändamålsenlig organisering eller skötsel av begravningsplatsen.I samband med det första dödsfallet kan högst fyra kistgravplatser bredvid varandra lösas in som släktgrav för en avliden i Sibbo, för en person som kommer från annan ort dock högst två kistgravplatser bredvid varandra. På det område som reserverats för urngravar kan lösas in högst en grav, som innehåller nio urngravplatser.

Om tiden för innehav blir kortare än gravens fredningstid i samband med att en grav återanvänds, ska gravplatsrätten förlängas.

Fredningstiden för kistgravar är 20 år.

Parkeringsplatser/trafiken

Motorfordon får med samfällighetens tillstånd användas endast till att transportera kistor eller gravminnesmärken eller till nödvändig servicekörning på begravningsplatsen. Parkeringar finns vid Ljusets kapell och vid servicebyggnaden invid Kyrkogårdsstigen samt öster om begravningsplatsen i närheten av det gamla bårhuset. Komposteringsfältet vid servicebyggnaden får inte användas som parkering.Motortrafik är förbjuden från Kyrkogårdsstigen till det gamla bårhuset eller på komposteringsfältet vid servicebyggnaden. Senare anläggs ett parkeringsområde väster om begravningsplatsen.

Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

on 8.6 kl. 10.00 -14.00

Nya kapellvägen 1 / Stora byvägen 2, 04130 Sibbo

Gravgårdsdag

Gravgårdsdag på Kyrkoby begravningsplats