Begravningsplatsarbetare 

Sibbo kyrkliga samfällighet söker en tidsbunden begravningsplatsarbetare för skötsel och underhåll av Kyrkoby begravningsplats samt parkområden under tiden april – oktober 2022.

Arbetet är varierande och mångsidigt. Uppgifterna omfattar olika maskinarbeten, allmän skötsel av begravningsplatsen och assisterande vid gravgrävnings- och täckningsarbeten. Av den sökande förutsätter vi förmåga till fysiskt arbete utomhus, beredskap att arbeta självständigt och i grupp samt beredskap att möta anhöriga som besöker begravningsplatsen. Vi värdesätter en för uppgifterna lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet samt kunskaper i användning av arbetsmaskiner. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i frisk uteluft samt mångsidiga enligt årstiden varierande uppgifter. 

Arbetet börjar i april-maj. Den sökande bör vara 18 år fylld då arbetet börjar. Skötseln av uppgifterna förutsätter goda muntliga kunskaper i finska eller svenska samt minst B-klass körkort. Arbetsförhållandet är tidsbundet och arbetet är heltidsarbete (38,25 h/v.). Avlöning enligt KyrkTAK. I arbetsförhållande tillämpas prövotid. 

Fritt formulerad ansökning och CV bes skickas per e-post till pia.nyberg@evl.fi eller per post till adressen: Sibbo kyrkliga samfällighet, Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo. Märk kuvertet ”Begravningsplatsarbetare”. Ansökningarna bör lämnas in senast 28.2.2022. Rekryteringen påbörjas redan under ansökningstiden. 

På förfrågningar svarar församlingsträdgårdsmästare Pia Nyberg 050 566 3678 vardagar kl. 9–11 eller pia.nyberg@evl.fi.