SOMMARJOBB PÅ BEGRAVNINGSPLATSEN

Sibbo kyrkliga samfällighet erbjuder sommararbete på Kyrkoby begravningsplats i tidsbundna arbetsförhållanden (1-6 mån) under tiden 1.5-31.10.2022.

Arbetet omfattar skötsel och underhåll av begravningsplatsen och andra grönområden. Av de sökande förutsätter vi minst 16 års ålder och kunskap i finska eller svenska. Tidigare arbetserfarenhet eller utbildning inom trädgårdsarbete räknas till fördel. Avlöning enligt Kyrkans kollektivavtal.

Ansökningsblanketter fås från begravningsplatsens servicebyggnad, Brobölevägen 22 Nickby, (öppet må-to 7-9, 13-15, fr 7-9, ring 050 566 3678 vid behov). Blanketten finns även här: ansökningsblankett. På förfrågningar svarar församlingsträdgårdsmästare Pia Nyberg tfn 050 566 3678.

Ansökningarna inlämnas senast 4.3.2022 till begravningsplatsens servicebyggnad. I samband med inlämning av ansökan görs en kort intervju. 

Alla sökanden meddelas om valet personligen före slutet av mars.