Kyrkor och lokaler

Församlingens verksamhet sker oftast i någon av de kyrkor eller verksamhetsutrymmen som Sibbo kyrkliga samfällighet äger och administrerar.

Kyrkorna och församlingsutrymmena delas av de båda församlingarna i Sibbo. Här nedan presenteras de kyrkor och utrymmen som församlingen använder i sin verksamhet, också sådana som ägs av föreningar och liknande. Den svenska församlingen äger en lägergård, Nilsasgården. En del av dessa utrymmen kan även hyras till exempel för familjefester.