Konfirmandgrupperna under coronavirusepidemin 2020

Virusepidemin som härjar i världen påverkar också församlingens konfirmandundervisning.

Eftersom lägerverksamheten är viktig för ungdomarna och lägren ger en alldeles speciell möjlighet att knyta an till varandra, kommer församlingen att ordna med skriftskolläger även i år. Lägren kommer ändå att förkortas en del och skjutas fram från juni månad till slutet av sommaren. Lägren och undervisningen arrangeras på följande sätt: 

Närstudiedag gruppvis  kl.9-15 i Kyrkoby församlingshem, nya salen
Juni 1-gruppen: 3 juni 2020
Augustigruppen: 4 juni 2020
Juni 2-gruppen: 10 juni 2020

Övernattningsläger på Nilsas lägergård
Juni 2-gruppen: 25-29.7.2020
Juni 1-gruppen: 30.7-3.8.2020
Augustigruppen: 5-9.8.2020

Vi fäster stor vikt vid hygienen och en förutsättning för att kunna delta är att man är symptomfri vad gäller Covid-19. 

Ifall Coronaläget försämras under sommaren, övergår vi från övernattningsläger till dagsläger och i sista hand till distansundervisning. Varje konfirmand kommer att tryggas undervisning i en form eller annan även i år. 
 

Juni 1 gruppen
Konf.övning  fr 14.8.2020 kl. 16.30
Konfirmation sö 16.8 kl. 13.00

Sportlovsgruppen
Konf.övning fre. 21.8 kl. 15.00
Konfirmation lö 22.8 kl. 12.00

Juni 2 gruppen
Konf.övning fr 21.8. 2020 kl.16.30
Konfirmation sö 23.8 kl. 13.00

Augustigruppen
Konf.övning  fr 28.8.2020  kl. 15.00 
Konfirmation sö 30.8 kl. 13.00

Kontaktuppgifter

www.sibbosvenskaforsamling.fi
e-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Pastorsexpeditionen (09) 239 1005


Katja Korpi, konfirmandansvarig präst 050 540 0869
Camilla Ekholm, kyrkoherde 050 566 3689
Patrik Frisk, ungdomsarbetare 050 566 3688
Kjell Lönnqvist, ungdomsarbetsledare 050 557 2342
Lauri Palin, kantor 050 401 0678
Milja Westerlund, diakon 050 566 3690