Konfirmandgrupperna 2020

Välkommen med till Sibbo svenska församlings konfirmationsundervisning. Du kan anmäla dig via församlingens hemsida från och med måndagen 28 oktober fram till måndagen 11 november. För mera information kontakta Katja Korpi, eller under tiden 11-23.10.2019 Kjell Lönnqvist.

Alla konfirmander med föräldrar deltar i mässan den andra advent 8.12.2019 i Sibbo kyrka kl. 13. Genast efter gudstjänsten berättar vi allt du behöver veta för att inleda din konfirmationstid. Du kan välja mellan fyra läger på Nilsasgården i Gesterby eller dagläger i Kyrkoby församlingshem.  Nilsaslägrens avgift är 90 euro och avgiften för daglägret är 30 euro.  Ifall ni av ekonomiska skäl har svårt med lägeravgiften, ta kontakt med Milja Westerlund.

Varje konfirmand ska delta i fyra gudstjänster och i två ungdomssamlingar eller förrättningar (dop, vigsel eller jordfästning). Närmare information får du i Sibbo kyrka genast efter mässan den 8.12. 

Sportlovsgruppen 16-22.2.2020 
Startsöndag 12.1.2020 kl. 10.30–13.45 i Prästgården
Föräldra&konfirmandkväll to 6.2 kl. 18. på Nilsasgården
Konf.övning fr 24.4. kl. 15–16.30. i Sibbo kyrka
Konfirmation sö 26.4 kl. 13 i Sibbo kyrka

Juni 1-gruppen 1-7.6.2020
Startsöndag 26.1.2020 kl. 10.30–13.45 i Prästgården Föräldra- & konfirmandkväll to 7.5 kl. 18 på Nilsasgården
Konf.övning fr 14.8 kl. 16.30-18.00 i Sibbo kyrka
Konfirmation sö 16.8 kl. 13 i Sibbo kyrka

Juni 2-gruppen 10-16.6.2020
Startsöndag 2.2.2020 kl. 10.30–13.45 i Prästgården
Föräldra&konfirmandkväll to 14.5 kl. 18 på Nilsasgården
Konf.övning fr 21.8 kl. 15-16.30 i Sibbo kyrka
Konfirmation sö 23.8 kl. 13 i Sibbo kyrka

Augustigruppen 1-7.8.2020
Startsöndag 9.2.2020 kl. 10.30–13.45 i Prästgården
Föräldra&konfirmandkväll ti 19.5 kl. 18 på Nilsasgården
Konf.övning fr 28.8 kl. 15-16.30 i Sibbo kyrka
Konfirmation sö 30.8 kl. 13 i Sibbo kyrka

Daglägergruppen 1-7.6.2020 kl. 10-15
Startsöndag 19.1.2020 kl. 10.30–13.45 i Prästgården
Föräldra&konfirmandkväll ons 13.5 kl. 18 i församlingshemmet
Konf.övning fr 14.8.kl. 15-16.30 i Sibbo kyrka
Konfirmation lö 15.8 kl. 12 i Sibbo kyrka

Kontaktuppgifter

www.sibbosvenskaforsamling.fi
e-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Pastorsexpeditionen (09) 239 1005


Katja Korpi, konfirmandansvarig präst 050 540 0869
Camilla Ekholm, kyrkoherde 050 566 3689
Patrik Frisk, ungdomsarbetare 050 566 3688
Kjell Lönnqvist, ungdomsarbetsledare 050 557 2342
Lauri Palin, kantor 050 401 0678
Milja Westerlund, diakon 050 566 3690