SAT-7  hoppingivare och föregångare

Om det är någon av kyrkans arbetsformer som varit före sin tid, så är det just SAT-7. De har redan länge utfört sitt arbete med metoder som inte ens coronan har påverkat på ett märkbart negativt sätt. Allt innehåll som produceras når människornas hem via satellitförbindelse. När skolorna på många håll övergått till distansundervisning, har efterfrågan på SAT-7:s skolteveprogram bara ökat.

Jag besökte huvudkontoret för den kristna satellitkanalen SAT-7 på Cypern i januari förra året. SAT-7 är en organisation som grundades för 25 år sedan (1995) av Mellanösterns kyrkor. Organisationen fokuserar på kristen mediaproduktion och dess arbete understöds av många olika kristna kyrkor och organisationer.

Finska Missionssällskapet är en av SAT-7:s grundande medlemmar. Missionssällskapet stöder organisationen genom allmänna understöd, men också genom särskilt understöd för SAT-7 Academy som fokuserar på skolarbete. Genom SAT-7 Academy är det möjligt för bl.a. barn som lever i flyktingläger att få undervisning. SAT-7 fungerar inte bara hoppingivande för privatpersoner, utan också som ett gott exempel för kyrkor och andra organisationer som utför kristet arbete när det gäller att jobba kreativt och effektivt även på distans.

Jukka Hautala, regionchef

SAT-7 My School

Feedback från tittarna

”Jag bodde i Bagdad och lät inte mina barn gå till skolan på grund av situationen i landet. Tack vare skolteveprogrammen kan de nu läsa och skriva. De kan studera olika skolämnen gratis. Jag kunde lära dem arabiska, engelska, matematik och naturvetenskap. Jag lärde även mig själv på samma gång som barnen. De bjöd också in sina kusiner och vänner. Jag vill tacka hela teamet, som har satt ihop allt detta värdefulla innehåll. Gud välsigne er.”

Anonym kvinnlig tittare

”Ärligt talat, programmet Keys for Raising My Children är fantastiskt. Jag önskar att alla skulle känna till det och titta på avsnitten.”

Alya

”Jag går i skolan och var väldigt ivrig när jag hittade My School-programmets hemsida. Jag tittade på era program och de var jättebra.”

Caroline från Marocko

”Tusen tack, det var ett väldigt viktigt avsnitt och fantastisk introduktion. Vår Herre ger oss vishet och gott uppförande, för det är de viktigaste
egenskaperna i världen. Amen.”

Ekhlas, som ger feedback på programmet Coach

”Puzzle-programmets första avsnitt var lysande. Jag kan knappt vänta på nästa avsnitt.”

Jumana

Översättning till svenska: Lena Norrback