Vad händer i församlingen?

Här kommer du att hitta alla nyheter om vad som händer inom Sibbo svenska församling.

Biskopsval i Borgå stift i vår

18.9.2018 14.32

Borgå stift ordnar biskopsval i vår. På tisdag (18.9.2018) beviljade domkapitlet biskop Björn Vikström avsked och fastställde tidtabellen för valet av ny biskop.

Biskopsvalets första omgång ordnas 19.3.2019. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10.4.2019 mellan de kandidater som fått flest röster. Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019 i Borgå domkyrka.

Biskop Björn Vikström tillträder en tjänst som universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi 1.9.2019.

Kandidatnomineringen inleds i höst

Kandidatnomineringen i valet inleds 15.11.2018 och avslutas 15.1.2019 En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. Det finns sammanlagt 350 präster och lektorer i Borgå stift. Dessutom är lika många lekmän röstberättigade i valet. Sammanlagt ca 700 personer har alltså rösträtt i valet.

Inför valet ordnar domkapitlet valpaneler med kandidaterna på olika håll i stiftet.

« Till nyhetslistan