Vad händer i församlingen?

Här kommer du att hitta alla nyheter om vad som händer inom Sibbo svenska församling.

16 kandidater i församlingsvalet

18.9.2018 14.36

Sammanlagt 16 kandidater ställer upp i församlingsvalet i Sibbo svenska församling den 18 november. 

Församlingsvalet i november lockade 16 kandidater till valet av församlingsråd för Sibbo svenska församling samt 15 kandidater till valet av det gemensamma kyrkofullmäktige i Sibbo kyrkliga samfällighet. Sibbo svenska församlings församlingsråd består av tolv personer och församlingens representanter i det gemensamma kyrkofullmäktige är också tolv till antalet.

Alla kandidater ställer upp för kandidatlistan Vi i församlingen.

15 av kandidaterna ställer upp i båda valen.

Valet förrättas den 18.11 kl. 11-20 i Kyrkoby församlingshem. Alla röstberättigade församlingsmedlemmar (som fyllt 16 år) möjlighet att förhandsrösta i Pastorskansliet 6-10.11 kl. 9-18. Också ett antal pop up-förhandsröstningsställen kommer att ordnas under tiden för förhandsröstningen.

« Till nyhetslistan