Vad händer i församlingen?

Här kommer du att hitta alla nyheter om vad som händer inom Sibbo svenska församling.

Fyra kandidater i biskopsvalet

15.1.2019 15.45

Valet av ny biskop för Borgå stift kommer att stå mellan fyra kandidater: kyrkoherde, TD Harry S. Backström, direktor, TD Sixten Ekstrand, kulturjournalisten, TM Lisa Enckell och kyrkoherde, TM Bo-Göran Åstrand.

Biskopsvalets första omgång hålls 19 mars. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10 april mellan de kandidater som fått flest röster. Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019 i Borgå domkyrka.

Nuvarande biskopen Björn Vikström kommer 1 september att tillträda som universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi.

Läs mer om valet och kandidaterna här!

« Till nyhetslistan