Vad händer i församlingen?

Här kommer du att hitta alla nyheter om vad som händer inom Sibbo svenska församling.

Helene Liljeström går i pension i slutet av november

18.1.2019 17.13

IMG_9707 JPEG 1080px srgb.jpg Helene Liljeström.

Kyrkoherde Helene Liljeström kommer att avgå med pension på egen begäran den 30.11.2019.

Pensioneringen innebär att det sannolikt blir aktuellt med kyrkoherdeval i Sibbo svenska församling under våren eller försommaren.

Kyrkoherdetjänsten kommer att ledianslås och om fler än en person söker tjänsten ordnas direkt kyrkoherdeval där församlingens medlemmar röstar fram en ny kyrkoherde. Valet sker då mellan de två eller tre sökande som stiftets domkapitel föreslår.

 

« Till nyhetslistan