Vad händer i församlingen?

Här kommer du att hitta alla nyheter om vad som händer inom Sibbo svenska församling.

Kyrkoherdetjänsten lediganslogs

11.2.2019 11.17

Nya kyrkan stiliserad_THUMB.jpg

Domkapitlet vid Borgå stift lediganslog vid ett möte den 7 februari kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling.

Senast den 7 mars 2019 klockan 15 ska ansökningshandlingarna vara inlämnade hos domkapitlet i Borgå.

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska  och nöjaktig förmåga att förstå finska. Läkarintyg bifogas ansökan. De sökande kallas till intervju i  domkapitlet den 12 mars.

Valet förrättas som direkt val.

Den nuvarande kyrkoherden Helene Liljeström avgår med pension i slutet av november.

« Till nyhetslistan