Vad händer i församlingen?

Här kommer du att hitta alla nyheter om vad som händer inom Sibbo svenska församling.

Två sökte kyrkoherdetjänsten i församlingen

7.3.2019 15.24

Karl af Hällström, kaplan i Agricola svenska församling och Camilla Ekholm, kaplan i Sibbo svenska församling, sökte den lediganslagna tjänsten som kyrkoherde i vår församling.

Eftersom församlingsrådet beslutat att kyrkoherden väljs genom direkt val kommer församlingens medlemmar att få möjligheten att ta sig till valurnan, troligen senast i början av juni.

En exakt tidtabell för provpredikningar klarnar senast till påsk.

« Till nyhetslistan