En röd ros mot en blå bakgrund.

Livets alla skeden

Det första andetaget som en nyfödd baby tar fullbordar undret. Ett nytt liv har fötts. En lång väntan är över. Det nyfödda livet har formats i en kvinnas kropp. Två människor har fått vara medskapare när Livets Gud har gett livets gåva åt en ny människa. Kanske är det så att innan vi blir till har vi funnits i Guds tanke.

Genom hela livet är Gud med oss. I glädje och i sorg. I kyrkan firar vi livets olika milstolpar med kyrkliga fester. Det nyfödda barnet blir döpt och blir genom dopet Guds barn och medlem i den kristna församlingen. När barnet växer och blir tonåring får hen vara med om konfirmandundervisning eller skriftskola, och själv lära sig vad det betyder att vara Guds barn. Vid konfirmationen bekräftar konfirmanden sitt dop, delar nattvardens bröd och vin med den kristna församlingen, och vandringen genom livet fortsätter.

När kärleken för två människor ihop och de vill dela livet med varandra, får deras kärlek i vigseln, välsignelsen eller förbönen omslutas av Guds kärlek.  När en människas tid här på jorden är slut ordnas en avskedshögtid, där hon välsignas till evigheten. I kyrkans famn får vi fira livets olika milstolpar och påminnas om att Gud själv som har gett oss livet är med oss från födsel till död, från att vi funnits i Guds tanke tills vi får gå in i himlens glädje.