Information om konfirmandgrupperna 2021

Välkommen med till Sibbo svenska församlings konfirmationsundervisning. Anmälan för konfirmandundervisningen 2021 är nu stängd men om du missat anmälan eller av annan orsak vill anmäla dig ännu ska du ta kontakt församlingspastor Katja Korpi på e-post eller på telefon  050-540 0869.

Den planerade gemensamma samlingen för konfirmander med föräldrar i kyrkan den första advent efter högmässan måste vi tyvärr avboka på grund av begränsningen av antalet personer i en tillställning under coronaepidemin.

Du kommer i stället att få ett brev med information om din grupp och allt du behöver veta för att inleda din konfirmationstid. Du kan välja mellan fyra läger på Nilsasgården i Gesterby eller dagskriftskola i Kyrkoby församlingshem. Nilsaslägrens avgift är 90 €. Ifall ni av ekonomiska skäl har svårt med lägeravgiften, ta kontakt med Milja Westerlund.

Varje konfirmand ska delta i fyra gudstjänster och i två ungdomssamlingar eller förrättningar (dop, vigsel eller jordfästning). Närmare information får du i brevet som skickas hem i slutet av november.

Skriftskolegrupperna

Sportlovsgruppen 21-27.2.2021 

Startsöndag 10.1.2021 kl. 10.30–13.45 i Församlingshemmet
Konf.övning fr 23.4. kl. 15–16.30 i Sibbo kyrka
Konfirmation sö 25.4 kl. 13 i Sibbo kyrka


Juni 1-gruppen 7-13.6.2021

Startsöndag 17.1.2021 kl. 10.30–13.45 i Församlingshemmet                                      
Konf.övning fr 13.8 kl. 15-16.30 i Sibbo kyrka
Konfirmation sö 15.8 kl. 13 i Sibbo kyrka


Juni 2-gruppen 16-22.6.2021

Startsöndag 24.1.2021 kl. 10.30–13.45 i Församlingshemmet
Konf.övning fr 20.8 kl. 15-16.30 i Sibbo kyrka
Konfirmation sö 22.8 kl. 13 i Sibbo kyrka


Augustigruppen 2-8.8.2021

Startsöndag 31.1.2021 kl. 10.30–13.45 i Församlingshemmet
Konf.övning fr 27.8 kl. 15-16.30 i Sibbo kyrka
Konfirmation sö 29.8 kl. 13 i Sibbo kyrka


Dagskriftskolegruppen, vårterminen 2021 efter skoltid 

Startsöndag 10.1.2021 kl. 10.30–13.45 i Församlingshemmet
Konf.övning fr 23.4 .kl. 15-16.30 i Sibbo kyrka
Konfirmation sö 25.4 kl. 13 i Sibbo kyrka

Vad får jag göra när jag är konfirmerad?

Efter konfirmationen kan du:

  • gå självständigt till nattvarden, och behöver inte vara i sällskap med en av dina föräldrar eller din konfirmandlärare som hittills
  • bli fadder
  • när du fyller 18 år vara kandidat i ett kyrkligt val, och bli förtroendevald i din församling
  • delta i hjälpledarutbildning och bli hjälpledare på konfirmandläger
  • för kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad. Kyrkans medlemmar som har deltagit i skriftskolan kan gifta sig i kyrkan.

Skriftskola

De flesta går i skriftskola och blir konfirmerade under det år som de fyller 15. Av alla femtonåringar i Finland deltog ca 86 % i konfirmandundervisningen år 2016. Det är fullt möjligt att delta i skriftskolan utan att vara kyrkans medlem. Den som inte är döpt kan med vårdnadshavarnas samtycke döpas och bli kyrkans medlem och konfirmeras om hen vill. För alla konfirmander finns möjligheten att enbart gå i skriftskola utan att bli konfirmerade.

I Sibbo svenska församling ordnas varje år vanligen tre skriftskoleläger under sommaren och ett under sportlovet. Dessutom kan man gå i dagskriftskola under vintern och våren.

Anmälan till skriftskolan sker i oktober-november och på den första söndagen i advent samlas konfirmander i kyrkan för att få information om vilka grupper de tillhör och om praktiska frågor rörande skrisftskolan.

Vill du ännu anmäla dig?
Ta kontakt med Katja Korpi,
e-post katja.korpi@evl.fi,
tfn 050-540 0869.