Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse.  Dop, konfirmandundervisning eller skriftskola och konfirmation hör ihop.

De flesta av kyrkans medlemmar har blivit döpta som barn. Under konfirmandtiden erbjuds möjligheten att uppleva och lära sig mer om vad det betyder att leva som en döpt människa i en gemenskap med andra kristna. I kyrkan vid konfirmationsgudstjänsten tackar den som blir konfirmerad Gud för dopets gåva och bekräftar att hen vill tro på Gud och leva som ett Guds barn.

Men det är inte bara konfirmanden som intygar för Gud och församlingen att hen vill leva som kristen. När konfirmanderna är framme vid altaret och prästen lägger sin hand på deras huvuden och välsignar intygar också Gud att han vill vara med dem under hela deras liv. I många församlingar är det tradition att också konfirmandledare och faddrar är med och välsignar. Sedan ber hela församlingen för alla som blir konfirmerade.

Under konfirmationen läser de som blir konfirmerade tillsammans med församlingen samma trosbekännelse som lästes vid dopet. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Vad får jag göra när jag är konfirmerad?

Efter konfirmationen kan du:

  • gå självständigt till nattvarden, och behöver inte vara i sällskap med en av dina föräldrar eller din konfirmandlärare som hittills
  • bli fadder
  • när du fyller 18 år vara kandidat i ett kyrkligt val, och bli förtroendevald i din församling
  • delta i hjälpledarutbildning och bli hjälpledare på konfirmandläger
  • för kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad. Kyrkans medlemmar som har deltagit i skriftskolan kan gifta sig i kyrkan.

Skriftskola

De flesta går i skriftskola och blir konfirmerade under det år som de fyller 15. Av alla femtonåringar i Finland deltog ca 86 % i konfirmandundervisningen år 2016. Det är fullt möjligt att delta i skriftskolan utan att vara kyrkans medlem. Den som inte är döpt kan med vårdnadshavarnas samtycke döpas och bli kyrkans medlem och konfirmeras om hen vill. För alla konfirmander finns möjligheten att enbart gå i skriftskola utan att bli konfirmerade.

I Sibbo svenska församling ordnas varje år vanligen tre skriftskoleläger under sommaren och ett under sportlovet. Dessutom kan man gå i dagskriftskola under vintern och våren.

Anmälan till skriftskolan sker i oktober-november och på den första söndagen i advent samlas konfirmander i kyrkan för att få information om vilka grupper de tillhör och om praktiska frågor rörande skrisftskolan.