Kyrkvärdsträff i Församlingshemmet

on 11.3 kl. 18.00 - 20.00
Kyrkoby församlingshem

Kyrkvärdsträff för dig som är kyrkvärd eller vill bli det

Kyrkvärden hjälper till i och inför högmässorna med bland annat:
- att välkomna människor vid dörren och dela ut psalmböcker
- ställa fram och koka kyrkkaffe
- läsa dagens bibeltexter, be kyrkans förbön
- tända ljus för de avlidna och hänga upp dopfåglar
- assistera vid nattvarden
- bidra med idéer för predikan och sång-/psalmval, skriva förbön m.m.

För alla uppgifter ges handledning vid behov. Var och en väljer den 
uppgift eller de uppgifter man känner sig bekväm med – eller vill lära sig!