Konfirmand 2018

Viktiga frågor om livet, om Gud och om den värld vi lever i.
Efter konfirmandtiden vet du mera. 

Skriftskola 2016
Skribaläger på Nilsas 2016

Information om konfirmandlägren 2018

Du har fyra läger att välja på. Alla hålls på Nilsasgården i Gesterby.

Lägeravgift: 90 €

Sportlovsgruppen 18-24.2

Startsöndag 17.12.2017 kl. 10.30–14 i Prästgården. Konfirmation söndag 8.4.2018  kl. 13. Övning fredag 6.4  kl. 15–17.

Juni 1–gruppen 4-10.6

Startsöndag 14.1.2018 kl. 10.30–14 i Prästgården. Konfirmation söndag 19.8. kl. 13. Övning fredag 17.8 kl. 15–17.

Juni 2-gruppen 13-19.6

Startsöndag 21.1 2018 kl. 10.30–14 i Prästgården. Konfirmation söndag 2.9 kl. 13. Övning fredag 31.8 kl. 15–17.

Augustigruppen 5-11.8

Startsöndag 28.1.2018  kl. 10.30–14 i Prästgården. Konfirmation söndag 9.9 kl. 13. Övning fredag 7.9 kl. 15–17.

Dagskriftskola anordnas vid behov under vårterminen.

Startsöndag 17.12.2017 kl. 10.30–14 i Prästgården. Konfirmation söndag 8.4.2018 kl. 13. Övning fredag 6.4 kl. 15–17.                                 
Ingen avgift. Dagskriftskolans tider meddelas konfirmanderna senast i början av januari 2018.

Alla konfirmationer och övningar hålls i Sibbo kyrka.

Konfirmandernas praktik:

Du får en kyrkogångsbok som du antecknar i samband med varje kyrkobesök. Efter gudstjänsten får man en stämpel i kyrkogångsboken. Kyrkogångsboken delas ut vid infotillfället i kyrkan den 3.12.2017.

Varje konfirmand deltar i 6 gudstjänster (av dessa kan 2 vara dop, vigsel eller jordfästning). Startsöndagen räknas med, men inte inledningsgudstjänsten den 3.12.2017. Under julen får Du endast en stämpel i kyrkogångsboken, även om Du skulle delta i flera gudstjänster

Förutom alla startsöndagar är följande gudstjänster i Sibbo kyrka speciellt lämpliga konfirmandgudstjänster:                     

4.2    Kyndelsmässodagen kl. 12. 

18.3  Marie bebådelsedag kl. 12.

25.3  Palmsöndagen kl. 12.

1.4    Påskdagen kl. 12.  

20.5  Pingstdagen kl. 12.

Observera att Du skall ha deltagit minst 6 gånger före sommarlovets början. För sportlovsgruppens och dagsgruppens del gäller tiden före konfirmationsdagen den 8.4.