Till nyhetslistan

Snäppet svalare i kyrkorna

Också Sibboförsamlingarna deltar i energisparkampanjen Snäppet svalare.

För att energin ska räcka till för alla pågår en landsomfattande kampanj, Snäppet svalare. Genom att minska på energianvändningen bland annat genom att sänka på inomhustemperaturen kan man spara energi och minska risken för bland annat planerade elavbrott. Sibbo kyrkliga samfällighet deltar i kampanjen gen att temperaturen i fastigheterna sänkts ett snäpp.

För att motverka att man börjar frysa kan man till exempel se till att klä sig lite varmare än vanligt till församlingarnas gudstjänster och tillställningar.

Mer info om kampanjen hittar du här!
 

16.12.2022 12.39