Till nyhetslistan

Vinterns sandningssand putsas bort inför första maj

Under vecka 17 kommer sand att städas bort från asfaltsplaner och gångbanor.

Sobmaskin 16x9.jpg

Församlingarnas gårdsområden kommer att rengöras på torsdag 27.4 mellan klockan 18 och midnatt.

Sandningssand putsas bort från asfaltplanerna enligt följande:
- Gravgårdens servicebyggnad, från kl. 18.
- Ljusets kapell, från kl. 19.00
- Församlingshemmet och ämbetshuset, från kl. 21

Under tiden som arbetena pågår gäller parkeringsförbud på ovannämnda områden.

Gångbanorna rengörs måndag 24.4 och tisdag 25.4 kl. 8-16.

21.4.2023 10.49