Till nyhetslistan

Två sökande till kaplanstjänsten

24.9.2019 13.26

Eva-Lotta Blom och Helena Rönnberg har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten.

Den lediganslagna kaplanstjänsten i Sibbo svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av Eva-Lotta Blom, församlingspastor i Agricola svenska församling och Helena Rönnberg, kaplan i Kyrkslätts svenska församling.

Domkapitlet granskar de sökandes behörighet 24.9.2019 varefter församlingen väljer kaplan. Valet kommer troligen att ske under den första halvan av oktober.

Nuvarande kaplan Camilla Ekholm tillträder som kyrkoherde den 1 december.