Till nyhetslistan

Helena Rönnberg valdes till kaplan

9.10.2019 19.20

Helena Rönnberg har valts till kaplan i Sibbo svenska församling. Församlingens församlingsråd valde Rönnberg vid sitt möte den 9 oktober. Valet var enhälligt.

Rönnberg innehar för tillfället en kaplanstjänst i Kyrkslätts svenska församling. Hon kommer att tillträda kaplanstjänsten i Sibbo den 1 december.

Utöver Rönnberg söktes tjänsten av Eva-Lotta Blom, som för närvarande är församlingspastor i Agricola svenska församling.

Tjänsten blev ledig efter att Camilla Ekholm valts till kyrkoherde i församlingen.